FANDOM


Mermail Abyssleed
水精鱗(マーメイル)-リードアビス
MermailAbyssleed
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Sea Serpent/Effect
ATK/DEF 2700/1000
Mã số 37781520
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 3 quái thú THỦY khác vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Abyss-" trong Mộ bài của bạn; lấy nó về tay bạn. Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Mermail" Thế Công mặt-ngửa khác; đưa 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương vào Mộ bài. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Mermail Abyssleed" một lần trong lượt.
English Description
You can discard 3 other WATER monsters to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: You can target 1 "Abyss-" Spell/Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand. You can Tribute 1 other face-up Attack Position "Mermail" monster; send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. You can only use this effect of "Mermail Abyssleed" once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên