FANDOM


Metabo Token
メタボトークン
MetaboToken-DAR-EN-VG
 Tên Nhật メタボトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Metabo Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác