Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Metal Dragon

7.193bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Metal Dragon
メタル・ドラゴン
300px
 Tên Nhật メタル・ドラゴン
 Tên Hàn 메탈 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Fusion
 CÔNG / THỦ 1850 / 1700
 Mã số 09293977
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên