FANDOM


Metalfoes
MetalfoesFusion
Metalfoes Silverd đang biến hình thành Metalfoes Mythriel trong lá bài Metalfoes Fusion
Nhật

 • メタルフォーゼ
 • Metarufōze (rōmaji)
 • Metalphosis (bản dịch)

Pháp

 • Métalphose

Đức

 • Metalfose

Ý

 • Metalfosi

Hàn quốc

 • 메탈포제
 • Metalpoje (romanized)
 • Metalphosis (bản dịch)

Bồ Đào Nha

 • Metalmorfose

Tây Ban Nha

 • Metalmórfico/a


Sets


"Metalfoes", hay còn gọi là "Metalphosis" (メタルフォーゼMetarufōze), là một archetype các quái thú HỎA được ra mắt trong Booster SP: Tribe Force.

Các lá bài Master Peace, the True DracoslayerTrue King Agnimazud, the Vanisher dường như có quan hệ với các quân bài này. Ta có thể nhìn thấy mối quan hệ đó trong các lá MetamorformationMetalfoes Combination.

Mô tả

Metalphosis là từ ghép của Metal (Kim loại) và Metamorphosis (Biến hình). Vậy nên các bạn có thể tạm dịch là Kim loại Biến hình. Các Quái thú Dao động của archetype này lấy tên từ các kim loại có trong đời thực, còn các Quái thú Dung hợp thì lại lấy tên từ các kim loại giả tưởng.

Quái thú dao động Nguồn gốc Quái thú dung hợp tương ứng Nguồn gốc
Goldriver Vàng Orichalc Ô-ri-han-côn
Silverd Bạc Mithrilium Milthril
Steelen Sắt Adamante Adamantine
Volflame Vôn-fram Crimsonite Hihirokane

Tạo hình

Các quái thú của archetype này được dựa trên bộ phim Megazone 23 và Genesis Climber MOSPEADA (sau này chuyển thế thành Robotech). Các quái thú dung hợp của bộ này có tạo hình giống với các phương tiện biến hình thành các bộ giáp sắt, như ở trong các lá Metalfoes Fusion, GoldriverOrichalc (Orichalc giống MOSPEADA ở dạng chiến đấu) Các thành viên khác của Metalfoes có hình tượng từ các anime nổi tiếng AkiraFull Metal Alchemist.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.