FANDOM


Metalfoes Combination
メタルフォーゼ・コンビネーション
MetalfoesCombination-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Việt Kết hợp Metalfoes
 Tên Nhật メタルフォーゼ・コンビネーション
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Konbinēshon
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Combination
 Tên Hàn 메탈포제 콤비네이션
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 69711728
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]