FANDOM


Metalfoes Crimsonite
メタルフォーゼ・カーディナル
MetalfoesCrimsonite-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・カーディナル
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Kādinaru
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Cardinal
 Tên Hàn 메탈포제 카디널
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 54401832
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác