FANDOM


Metalfoes Crimsonite
メタルフォーゼ・カーディナル
MetalfoesCrimsonite-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・カーディナル
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Kādinaru
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Cardinal
 Tên Hàn 메탈포제 카디널
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 54401832
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên