FANDOM


Metalfoes Fusion
錬装融合(メタルフォーゼ・フュージョン)
</div>
MetalfoesFusion-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
錬装融合
メタルフォーゼ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 錬装融合
メタルフォーゼ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Fusion
 Tên Hàn 메탈포제 퓨전
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 73594093
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên