FANDOM


Metalfoes Goldriver
メタルフォーゼ・ゴルドライバー
MetalfoesGoldriver-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ゴルドライバー
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Gorudoraibā
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Goldriver
 Tên Hàn 메탈포제 골드라이버
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1900 / 500
 Mã số 33256280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác