FANDOM


Metalfoes Goldriver
メタルフォーゼ・ゴルドライバー
MetalfoesGoldriver-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ゴルドライバー
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Gorudoraibā
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Goldriver
 Tên Hàn 메탈포제 골드라이버
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1900 / 500
 Mã số 33256280
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.