FANDOM


Metalfoes Goldriver
メタルフォーゼ・ゴルドライバー
MetalfoesGoldriver-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ゴルドライバー
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Gorudoraibā
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Goldriver
 Tên Hàn 메탈포제 골드라이버
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1900 / 500
 Mã số 33256280
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên