FANDOM


Metalfoes Mithrilium
メタルフォーゼ・ミスリエル
MetalfoesMithrilium-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ミスリエル
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Misurieru
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Mythriel
 Tên Hàn 메탈포제 미스리엘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1000
 Mã số 04688231
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.