FANDOM


Metalfoes Orichalc
メタルフォーゼ・オリハルク
MetalfoesOrichalc-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・オリハルク
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Oriharuku
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Orihulk
 Tên Hàn 메탈포제 오리하르크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 28016193
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.