FANDOM


Metalfoes Orichalc
メタルフォーゼ・オリハルク
MetalfoesOrichalc-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật メタルフォーゼ・オリハルク
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Oriharuku
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Orihulk
 Tên Hàn 메탈포제 오리하르크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 28016193
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên