FANDOM


Metalfoes Silverd
メタルフォーゼ・シルバード
MetalfoesSilverd-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・シルバード
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Shirubādo
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Silverd
 Tên Hàn 메탈포제 실버드
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1700 / 100
 Mã số 07868571
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên