FANDOM


Metalfoes Silverd
メタルフォーゼ・シルバード
MetalfoesSilverd-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・シルバード
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Shirubādo
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Silverd
 Tên Hàn 메탈포제 실버드
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1700 / 100
 Mã số 07868571
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác