FANDOM


Metalfoes Steelen
メタルフォーゼ・スティエレン
MetalfoesSteelen-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・スティエレン
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Sutieren
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Steeleren
 Tên Hàn 메탈포제 스티에렌
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 60473572
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác