Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Metalhold the Moving Blockade

7.490bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Metalhold the Moving Blockade
()(どう)(よう)(さい) メタル・ホールド
MetalholdtheMovingBlockade-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
よう
さい メタル・ホールド
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
よう
さい
メタル・ホールド
 Tên Nhật (rōmaji) Kidō Yōsai Metaru Hōrudo
 Tên Nhật (Dịch) Metalhold the Moving Fortress
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 42237854
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên