FANDOM


Metamorformation
メタモル(フォーメーション)
Metamorformation-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) メタモル
フォーメーション
 Tên Nhật (Chuẩn) メタモルF
フォーメーション
 Tên Nhật (rōmaji) Metamoru Fōmēshon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 46500985
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.