FANDOM


Metamorphortress
メタモル・クレイ・フォートレス
Metamorphortress-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật メタモル・クレイ・フォートレス
 Tên Nhật (rōmaji) Metamoru Kurei Fōtoresu
 Tên Nhật (Dịch) Metamor Clay Fortress
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 43959432
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]