FANDOM


Metaphys Horus
メタファイズ・ホルス・ドラゴン
MetaphysHorus-SECE-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật メタファイズ・ホルス・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 36898537
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên