FANDOM


Metaphys Nephthys
メタファイズ・ネフティス
MetaphysNephthys-CIBR-EN-SR-1E
 Tên Nhật メタファイズ・ネフティス
 Tên Nhật (rōmaji) Metafaizu Nefutisu
 Tên Hàn 메타파이즈 네프티스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1600
 Mã số 72355272
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác