Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Meteor Black Comet Dragon

7.520bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Meteor Black Comet Dragon
(りゅう)(せい)(りゅう)メテオ・ブラック・ドラゴン
MeteorBlackCometDragon-INOV-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい
りゅうメテオ・ブラック・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
りゅう
メテオ・ブラック・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūseiryū Meteo Burakku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Meteor Black Dragon, the Comet Dragon
 Tên Hàn 유성룡 메테오 블랙 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2000
 Mã số 30086349
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên