Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Meteor Dragon

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Meteor Dragon
メテオ・ドラゴン
MeteorDragon-PRC1-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Meteo Doragon
 Tên Hàn 메테오 드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 64271667
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên