FANDOM


Meteor Dragon Red-Eyes Impact
真紅眼(レッドアイズ)(きょう)(せい)(りゅう)-メテオ・ドラゴン
MeteorDragonRedEyesImpact-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼
レッドアイズの
きょう
せい
りゅう-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼
レッドアイズ
の凶
きょう
せい
りゅう
-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu no Kyōseiryū - Meteo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Doomstar Dragon - Meteor Dragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흉성룡-메테오 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 17871506
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.