FANDOM


Meteor Dragon Red-Eyes Impact
真紅眼(レッドアイズ)(きょう)(せい)(りゅう)-メテオ・ドラゴン
MeteorDragonRedEyesImpact-INOV-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼
レッドアイズの
きょう
せい
りゅう-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼
レッドアイズ
の凶
きょう
せい
りゅう
-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu no Kyōseiryū - Meteo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Doomstar Dragon - Meteor Dragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흉성룡-메테오 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 17871506
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên