FANDOM


Mighty Warrior
マイティ・ウォリアー
MightyWarrior-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật マイティ・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Maiti Woriā
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 53981499
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác