FANDOM


Minerva, Lightsworn Maiden
ライトロード・メイデン ミネルバ
MinervaLightswornMaiden-SDLI-EN-SR-1E
 Tên Nhật ライトロード・メイデン ミネルバ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Meiden Mineruba
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Maiden Minerva
 Tên Hàn 라이트로드 메이덴 미네르바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Tuner
 CÔNG / THỦ 800 / 200
 Mã số 40164421
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.