FANDOM


Minerva, the Exalted Lightsworn
ライトロード・セイント ミネルバ
MinervatheExaltedLightsworn-YCSW-EN-UR-LE
 Tên Nhật ライトロード・セイント ミネルバ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Seinto Mineruba
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Saint Minerva
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 30100551
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.