FANDOM


Mirror Force
(せい)なるバリア -ミラーフォース-
MirrorForce-SDMY-EN-C-1E
 Tên Việt Lá Chắn Phản Đòn
 Tên Nhật (Kana)
せいなるバリア -ミラーフォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
なるバリア -ミラーフォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Seinaru Baria ‐ Mirā Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Thánh Thuẫn - Lá Chắn Phản Đòn -
 Tên Hàn 성스러운 방어막 거울의 힘
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44095762
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.