FANDOM


Mistake
手違い(ミステイク)
Mistake-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Sai Lầm
 Tên Nhật (Kana)
手違い
ミステイク
 Tên Nhật (Chuẩn) 手違い
ミステイク
 Tên Nhật (rōmaji) Misuteiku
 Tên Hàn 미스테이크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 59305593
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

[type::Card page| ][[1]][[2]][name::خطأ !| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.