FANDOM


Mobius the Frost Monarch
(ひょう)(てい)メビウス
MobiustheFrostMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
ていメビウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
てい
メビウス
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōtei Mebiusu
 Tên Nhật (Dịch) Mobius the Ice Monarch
 Tên Hàn 빙제 뫼비우스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 04929256
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác