Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Moisture Creature

7.594bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Moisture Creature
モイスチャー(せい)(じん)
300px
 Tên Nhật (Kana) モイスチャー
せい
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) モイスチャー星
せい
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Moisuchā Seijin
 Tên Nhật (Dịch) Moisture Alien
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2900
 Mã số 75285069
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên