FANDOM


Moisture Creature
モイスチャー(せい)(じん)
 Tên Nhật (Kana) モイスチャー
せい
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) モイスチャー星
せい
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Moisuchā Seijin
 Tên Nhật (Dịch) Moisture Alien
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2900
 Mã số 75285069
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác