Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Monster Reborn

7.571bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Monster Reborn
()(しゃ)()(せい)
MonsterReborn-YGLD-EN-C-1E-C.png
 Tên Việt Phục Sinh Quái Thú
 Tên Nhật (Kana)
しゃ
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha Sosei
 Tên Nhật (Dịch) Resurrection of the Dead
 Tên Hàn 죽은 자의 소생
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 83764718
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên