FANDOM


Montage Dragon
モンタージュ・ドラゴン
Montage-Dragon.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF ?/0
Mã số 23303072
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ trên tay) bởi gửi 3 quái thú khác nhau từ trên tay tới Mộ bài và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng bất kì cách nào khác. ATK của lá bài này sẽ thành tổng ATK gốc của những quái thú đã được gửi x300.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 other monsters from your hand to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's ATK becomes the combined original Levels of the sent monsters x 300.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên