FANDOM


Moonlight là một vật phẩm trang phục trong World Championship video games. Nó chỉ có thể được mặc bởi player nam. Bản thay thế cho player nữ chính là Shop uniform. Về dáng vẻ bề ngoài, nó dường như được dựa theo trang phục của Gekko Tenma, với tên là "moonlight" đề cập đến việc trong thực tế "Gekko" nghĩa là "moon."

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên