FANDOM


Morphing Jar
メタモルポット
MorphingJar-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật メタモルポット
 Tên Nhật (rōmaji) Metamorupotto
 Tên Nhật (Dịch) Metamor Pot
 Tên Hàn 메타모르 포트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 600
 Mã số 33508719
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.