FANDOM


Morphing Jar
メタモルポット
MorphingJar-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật メタモルポット
 Tên Nhật (rōmaji) Metamorupotto
 Tên Nhật (Dịch) Metamor Pot
 Tên Hàn 메타모르 포트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 600
 Mã số 33508719
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên