FANDOM


Morphing Jar #2
カオスポッド
MorphingJar2
Nhóm liên quan Jar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 800/700
Mã số 79106360
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Xáo trộn tất cả quái thú trên sân về Bộ bài. Sau đó, mỗi người chơi khai quật bài từ đầu Bộ bài của họ, cho đến khi họ khai quật được cùng số lượng quái thú mà họ đã xáo trộn về Bộ bài Chính của họ. Triệu hồi Đặc biệt tất cả quái thú Cấp 4 sao trở xuống đã khai quật được trong Thế Thủ mặt-úp, đồng thời đưa số bài còn lại vào Mộ bài.
English Description
FLIP: Shuffle all monsters on the field into the Deck. Then, each player excavates cards from the top of their Deck, until they excavate the same number of monsters they shuffled into their Main Deck. Special Summon all excavated Level 4 or lower monsters in face-down Defense Position, also send any remaining cards to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên