Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Morphtronic Lantron

7.555bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Morphtronic Lantron
D・ライトン
300px-MorphtronicLantron-EXVC-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Morphtronic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 200/200
Mã số 76865611
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
● Khi ở Tư thế Tấn công: Bấn kỳ hiệu ứng gây thiệt hại bạn sẽ nhận từ bài bài hiệu ứng của đối thủ sẽ gây thiệt hại cho đối thủ thay cho bạn.
● Khi ở Tư thế phòng thủ: Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và đưa xuống Mộ bài, bạn không nhận Thiệt hại Chiến đấu nào trong lượt này.
English Description
● While in Attack Position: Any effect damage you would take from an opponent's card effect is inflicted to your opponent instead.

● While in Defense Position: When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you take no Battle Damage this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên