FANDOM


Multiple Slime
  • Nhật: マルチプル ・ スライム
  • Romaji: Maruchipuru Suraimu
  • Việt: Cấp Số Chất Lỏng
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Multiple Slime When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, Special Summon 3 "Slime Tokens" (Aqua-Type/WATER/Level 1/ATK 500/DEF 500) in Attack Position.

Hình ảnh khác