FANDOM


Musakani Magatama
六尺瓊勾玉(むさかにのまがたま)
MusakaniMagatama-SDWA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
六尺瓊勾玉
むさかにのまがたま
 Tên Nhật (Chuẩn) 六尺瓊勾玉
むさかにのまがたま
 Tên Nhật (rōmaji) Musakani no Magatama
 Tên Nhật (Dịch) Magatama of Musakani
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 41458579
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]