Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Mystic Box

7.488bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Mystic Box
()のマジック・ボックス
MysticBox-BPW2-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しのマジック・ボックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
のマジック・ボックス
 Tên Nhật (rōmaji) Shi no Majikku Bokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Magic Box of Death
 Tên Hàn 죽음의 매직 박스
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 25774450
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên