FANDOM


Mystic Swordsman LV2
ミスティック・ソードマン LV(レベル)
MysticSwordsmanLV2-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ミスティック・ソードマン
LV
レベル2
 Tên Nhật (Chuẩn) ミスティック・ソードマン LV
レベル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 0
 Mã số 47507260
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.