FANDOM


Mystic Swordsman LV2
ミスティック・ソードマン LV(レベル)
MysticSwordsmanLV2-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ミスティック・ソードマン
LV
レベル2
 Tên Nhật (Chuẩn) ミスティック・ソードマン LV
レベル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 0
 Mã số 47507260
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác