FANDOM


Mystical Sheep #2
スリーピィ
 Tên Nhật スリーピィ
 Tên Hàn 영험한양
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 83464209
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác