FANDOM


Mystical Space Typhoon
サイクロン
MysticalSpaceTyphoon-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Việt Lốc xoáy không gian
 Tên Nhật サイクロン
 Tên Hàn 싸이크론
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 05318639
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.