FANDOM


NEX
NEX
300px-NEX-TAEV-EN-C-1E.jpg
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 81913510
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 1 quái vật "Neo-Spacian" ngửa mặt bạn điều khiển xuống Mộ Bài của bạn. Triệu Hồi Đặc Biệt 1 quái vật cấp độ 4 cùng tên từ Bộ Bài Phụ của bạn.
English Description
Send 1 face-up "Neo-Spacian" monster you control to the Graveyard. Special Summon 1 Level 4 monster with the same name from your Extra Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên