FANDOM


Các lá bài có điều kiện mà tên của nó luôn luôn được xem là tên của lá bài khác, bất kể đang ở đâu. Điều này áp dụng cả trong lúc xây dựng Bộ bài.

Tham khảo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.