FANDOM


Naturia Bamboo Shoot
ナチュル・バンブーシュート
NaturiaBambooShoot-DREV-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2000/2000
Mã số 20174189
Loại Hiệu ứng Continous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được Triệu hồi Hi sinh bởi một quái thú "Naturia", khi lá bài này vẫn tiếp tục mặt-ngửa trên sân, đối phương không thể kích hoạt các Bài Bẫy hoặc Bài Phép.
English Description
If this card is Tribute Summoned by Tributing a "Naturia" monster, while this card remains face-up on the field, your opponent cannot activate Spell or Trap Cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên