FANDOM


Naturia Barkion
ナチュル・パルキオン
NaturiaBarkion-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ナチュル・パルキオン
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Parukion
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Parkion
 Tên Hàn 나츄르 팔키온
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 02956282
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác