FANDOM


Naturia Beast
ナチュル・ビースト
NaturiaBeast-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ビースト
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Beast
 Tên Hàn 나츄르 비스트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1700
 Mã số 33198837
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên