FANDOM


Naturia Beast
ナチュル・ビースト
NaturiaBeast-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ビースト
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Beast
 Tên Hàn 나츄르 비스트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1700
 Mã số 33198837
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.