FANDOM


Naturia Butterfly
ナチュル・バタフライ
NaturiaButterfly-HA04-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 500/1200
Mã số 42110434
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công, bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn vào Mộ bàivô hiệu hóa đòn tấn công.
English Description
Once per turn, when your opponent's monster declares an attack, you can send the top card of your Deck to the Graveyard and negate that attack.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên