Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Naturia Eggplant

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Naturia Eggplant
ナチュル・エッグプラント
NaturiaEggplantEXVC-EN-SR-1E.jpg
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1000/700
Mã số 37349495
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được gửi từ sân vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Naturia" trong Mộ bài của bạn, ngoại trừ "Naturia Eggplant", và lấy nó lên tay.
English Description
When this card is sent from the field to the Graveyard, you can select 1 "Naturia" monster in your Graveyard, except "Naturia Eggplant", and add it to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên