FANDOM


Naturia Exterio
ナチュル・エクストリオ
NaturiaExterio-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ナチュル・エクストリオ
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Ekusutorio
 Tên Nhật (Dịch) Natural Extrio
 Tên Hàn 나츄르 엑스트리오
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 99916754
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác