FANDOM


Naturia Horneedle
ナチュル・ホーストニードル
Naturia Horneedle.jpg
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1800/100
Mã số 84905691
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương Triệu hồi Đặc biệt một quái thú, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Naturia mặt-ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này, để tiêu diệt quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt.
English Description
When your opponent Special Summons a monster, you can Tribute 1 face-up "Naturia" monster you control, except this card, to destroy the Special Summoned monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên