FANDOM


Naturia Landoise
ナチュル・ランドオルス
NaturiaLandoise-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ランドオルス
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Randoorusu
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Landoorsu
 Tên Hàn 나츄르 랜드올스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2350 / 1600
 Mã số 43932460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác