FANDOM


Naturia Landoise
ナチュル・ランドオルス
NaturiaLandoise-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ランドオルス
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Randoorusu
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Landoorsu
 Tên Hàn 나츄르 랜드올스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2350 / 1600
 Mã số 43932460
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên