FANDOM


Naturia Landoise
ナチュル・ランドオルス
NaturiaLandoise-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ランドオルス
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Randoorusu
 Tên Nhật (Dịch) Naturu Landoorsu
 Tên Hàn 나츄르 랜드올스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2350 / 1600
 Mã số 43932460
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.