FANDOM


Naturia Ragweed
ナチュル・ラグウィード
NaturiaRagweed-HA04-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1200/2000
Mã số 87649699
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương rút một hoặc nhiều lá bài bên ngoài Lượt Rút bài của bạn, bạn có thể gửi lá bài này từ sân đấu xuống Mộ bài để rút thêm 2 lá bài.
English Description
When your opponent draws a card(s) outside of their Draw Phase, you can send this card from the field to the Graveyard to draw 2 cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.